+31 (0) 547 275 224 info@dfsk.nl
The leanest way of transport

Privacybeleid

Privacyverklaring Automotive Europe B.V. / DFSK.nl

10 december 2020

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website www.dfsk.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.  Indien u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Automotive Europe.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website of een (potentiele) klant van ons bent en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Automotive Europe verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze gegevens niet tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

Hieronder vind u alle persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de dienst die u gebruikt, verwerken.

Wanneer u een (contact)formulier invult

Wanneer u het contactformulier invult gebruiken wij persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die u aan ons doorgeeft, onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, persoonlijke voorkeuren, en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om uw verzoek te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wanneer u een (potentiele) klant van ons bent

Wanneer u een klant van ons bent gebruiken wij uw NAW-gegevens, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en onze administratie te doen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Automotive Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Wij bewaren de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Automotive Europe deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware of onze accountant.

Dit gaat om de volgende partijen:

 • SiteGround (hostingbedrijf waarbij wij voor u hosten)
 • Versio (registreren van domeinnamen)
 • ManageWP (waarbij wij de website onderhouden, server staat in Amsterdam)
 • DropBox (backups van de website)
 • Informer (factuur en administratiesoftware)
 • Mollie (betalingsdienst voor online betalingen)

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. En de bedrijven buiten de EU vallen onder de Privacy Shield overeenkomst.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie en/of belastingdienst dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies

Automotive Europe probeert zo min mogelijk cookies op onze websites te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

We gebruiken alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die u invult in onze contactformulieren op te slaan zodat u die niet meteen kwijtraakt als u verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We gebruiken geen invasieve of tracking cookies. We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals YouTube en onze social media accounts. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht u op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit uw browser te verwijderen.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

U kunt in ons apart gepubliceerde beveiligingsbeleid lezen hoe wij uw privacy beschermen. Deze is te vinden op: https://www.dfsk.com/privacy/

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

indien u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Indien u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactinformatie

Automotive Europe B.V.
Spechthorstweg 8
7471 GH Goor
info@dfsk.com
+31 (0)6 54 27 22 37